Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Fitxa de la titulació

Nom

Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Curs acadèmic

2023/2024

Crèdits ECTS

362

Preu crèdit ECTS

18,46€

Centre que l'imparteix

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Any d'inici

2014/2015

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català (75%), castellà (20%) i anglès (5%)

Places

30

Coordinació

Anna Fillat Prat fepts.coorddp-cafe@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
UdL Acompanya-Programa Nèstor
UdL Acompanya-Programa Nèstor
UdL Acompanya-Programa Nèstor
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge

La Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l’activitat física i de l’esport permet simultaniejar i completar els estudis del GRAU EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA i el GRAU EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT que imparteix la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida i l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya a Lleida. Aquest doble itinerari està dissenyat de tal manera que fa  compatibles els estudis i l’adquisició de competències d’ambdós graus.

Amb un total de 348 crèdits ECTS, es tracta d’un doble itinerari formatiu que consisteix a cursar una selecció de matèries clau del Grau en Educació Primària i del Grau en Ciències de l’activitat física i de l’esport durant 5 anys.

L’estudiant, un cop finalitzats aquests estudis, obtindrà el títol de Grau en Educació Primària i el títol de Grau en Ciències de l’activitat física i de l’esport.