Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

UdL Acompanya - Programa Nèstor

Informació a la web de la UdL:

UdL Acompanya - Programa Nèstor
UdL Acompanya - Programa Nèstor
UdL Acompanya - Programa Nèstor

Accions d'acollida, formatives i informatives de la Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Accions 1r Semestre Accions 2n Semestre

1r curs

 

 • Jornada d'acollida al nou estudiantat
 • Sessió informativa de les pràctiques al grau d'educació primària dual
 • Sessió informativa general sobre mobilitat internacional
 • Reunió de coordinació amb els delegats/es de primer curs

1r curs

 

 • Sessió informativa general sobre mobilitat internacional
 • Sessions informatives específiques sobre mobilitat dels programes Erasmus, SICUE, UdL
 • Reunions individuals per assessorar en la preparació dels learning agreements dels diferents programes de mobilitat
 • Reunió de coordinació amb els delegats/es de primer curs

2n curs

 

 • Sessió de presentació i assignació del Pràcticum 1 (2n curs)
 • Sessió informativa general sobre mobilitat internacional
 • Reunió de coordinació amb els delegats/es de segon curs

2n curs

 

 • Sessió informativa general sobre mobilitat internacional
 • Sessions informatives específiques sobre mobilitat dels programes Erasmus, SICUE, UdL
 • Reunions individuals per assessorar en la preparació dels learning agreements dels diferents programes de mobilitat
 • Reunió de coordinació amb els delegats/es de segon curs

3r curs

 

 • Sessió de presentació i assignació del Pràcticum 2 (3r curs)
 • Sessió informativa general sobre mobilitat internacional
 • Reunió de coordinació amb els delegats/es de tercer curs

3r curs

 

 • Sessió informativa general sobre mobilitat internacional
 • Sessions informatives específiques sobre mobilitat dels programes Erasmus, SICUE, UdL
 • Reunions individuals per assessorar en la preparació dels learning agreements dels diferents programes de mobilitat
 • Reunió de coordinació amb els delegats/es de tercer curs

4t curs

 

 • Sessió de presentació i assignació del Pràcticum 3 
 • Sessió de presentació dels Treballs Fi de Grau
 • Reunió de coordinació amb els delegats/es de quart curs

4t curs

 

 • Jornada d'Orientació Laboral
 • Sessió informativa de l'oferta de Màsters a la FEPTS
 • Reunió de coordinació amb els delegats/es de quart curs