Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Normativa de la titulació

[Aplicació de gestió de pràctiques]

ECTS

38 ECTS

Matèries

  • Pràctiques 2 Grau Ed. Primària (14 ECTS, 4t curs) [dossier]
  • Pràctiques 3 Grau Ed. Primària - Menció Ed. Física (24 ECTS, 5è curs) [dossier]

1. Normativa

2. Organització

2.1 Requisits previs

  • Pràctiques 2: 100 ECTS incloent Pràctiques 1 o anàloga (800009)
  • Pràctiques 3: 97 ECTS matèries didàctico-disciplinàries / Pràctiques 2 / matèries específiques de menció (veure prerequisits)

2.2 Calendari de pràctiques

3. Centres de pràctiques

4. Informació per als tutors

5. Documentació