Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

MATAS GARCIA, SERGI

Categoria:
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: INEFC
Email: smatasg@gencat.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 1 FISIOLOGIA DE L'EXERCICI I
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 1 FISIOLOGIA DE L'EXERCICI I
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 2 FISIOLOGIA DE L'EXERCICI II
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 2 FISIOLOGIA DE L'EXERCICI II
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 3 TEORIA DE L'ENTRENAMENT II
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 3 TEORIA DE L'ENTRENAMENT II
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Grup de recerca: Moviment Humà - GRMH