Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

CADENS ROCA, MARIA

Categoria:
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: INEFC
Email: mcadens@gencat.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 1 ANÀLISI DE L'ESTRUCTURA FUNCIONAL DELS ESPORTS I DE L'EXERCICI FÍSIC
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 1 ESPORTS I
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 1 ANÀLISI DE L'ESTRUCTURA FUNCIONAL DELS ESPORTS I DE L'EXERCICI FÍSIC
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 1 ESPORTS I
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 3 TEORIA DE L'ENTRENAMENT II
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 3 TEORIA DE L'ENTRENAMENT II
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 4 ESPORTS EMERGENTS
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 4 TEORIA DE L'ENTRENAMENT III
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 PRIMERS AUXILIS I PATOLOGIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TEORIA DE L'ENTRENAMENT III
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 5 ESPORTS EMERGENTS
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 5 TREBALL DE FI DE GRAU