Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

MARSOL JORNET, ANNA

Categoria: INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
Email: anna.marsol@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 COMPLEMENTS PER A LA FORMACIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES(ANGLÈS)
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 PRÀCTIQUES EXTERNES D'ESPECIALITAT ANGLÈS
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER. ESPECIALITAT ANGLÈS
Grau en Educació Primària - UdL 2 PRÀCTIQUES I
Grau en Educació Primària - UdL 3 PROJECTES INTEGRATS EN LLENGUA ANGLESA
Grau en Educació Primària - UdL 4 APRENENTATGE INTEGRAT DE LLENGÜES I CONTINGUT EN L'EDUCACIÓ
Grau en Educació Primària - UdL 4 PRÀCTIQUES III
Grau en Educació Primària - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 4 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 4 PROJECTES INTEGRATS EN LLENGUA ANGLESA
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 APRENENTATGE INTEGRAT DE LLENGÜES I CONTINGUT EN L'EDUCACIÓ
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 PRÀCTIQUES III
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 APRENENTATGE INTEGRAT DE LLENGÜES I CONTINGUT EN L'EDUCACIÓ
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 PRÀCTIQUES III
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Grup de recerca: Cercle de lingüística aplicada (CLA)
Tesis Any Direcció
English language learning in CLIL and EFL classroom settings: a look at two primary education schools 2015 Elsa Tragant Mestres
Publicacions Any Autors Tipus
'La competencia reflexiva y la alfabetización evaluadora en la formación inicial de maestros: una propuesta formativa centrada en dinámicas de observación y evaluación entre iguales' 2022 Vraciu, A.; Marsol, A.; Solà, I.; Casanovas, M. Acta congrés
Propostes per al desenvolupament de la competència digital docent en el pràcticum de la formació inicial. Comissió pedagògica de pràctiques 2020-2021. 2021 Garrote Alcaide, Pepi; Granados Sánchez, Jesús; Holgado Garcia, Josep; Marsol Jornet, Anna; Mercader Juan, Cristina; Tejero González, Fèlix Informes de treball
Vocabulary learning at primary school: comparing EFL and CLIL 2015 Tragant, E.; Marsol, A., Serrano, R., Llanes, A. Article d'investigació
Learners' oral output in CLIL and EFL instructional sequences 2012 Marsol, A. Acta congrés
Language use in the interactional space: a comparison of CLIL and traditional English language teaching 2010 Garcia, M.; Ribera, P.; Costa, A.; Garcia, Maria D., Garcia, P., Iglesias, A.; del Pozo, M., Rodríguez, C. Acta congrés