Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

REIG CAMPS, FRANCESC JOSEP

Categoria: TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: INEFC
Email: freig@inefc.es

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 1 ESPORTS II
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 1 ESPORTS II
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 3 AMPLIACIÓ D'ESPORTS II
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 3 TEORIA DE L'ENTRENAMENT II
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 3 AMPLIACIÓ D'ESPORTS II
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 3 TEORIA DE L'ENTRENAMENT II
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 5 TREBALL DE FI DE GRAU