Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

LABRADOR ROCA, VÍCTOR

Categoria:
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: INEFC
Email: vlabrador@gencat.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 2 ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 3 AMPLIACIÓ D'ESPORTS III
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 4 ESPORTS EMERGENTS
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 5 ESPORTS EMERGENTS
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 5 TREBALL DE FI DE GRAU