Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

RODRÍGUEZ ARREGUÍ, ROSA MARÍA

Categoria: TITULAR D'UNIVERSITAT
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: INEFC
Email: rrodriguez@inefc.es

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE L'EDUCACIÓ FÍSICA
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 COMPLEMENTS PER A LA FORMACIÓ DE EDUCACIÓ FÍSICA
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 INNOVACIÓ DOCENT I INICIACIÓ A LA INVESTIGACIÓ EDUCATIVA EN EDUCACIÓ FÍSICA
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 PRÀCTIQUES EXTERNES D'ESPECIALITAT EDUCACIÓ FÍSICA
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER. ESPECIALITAT EDUCACIÓ FÍSICA
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 3 INTERVENCIÓ I AVALUACIÓ DE L'ENSENYAMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 4 INTERVENCIÓ I AVALUACIÓ DE L'ENSENYAMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT

Recerca

Tesis Any Direcció
Procedimiento de intervención para el incremento de la adherencia a la actividad física 1998 Angel Manuel González Suárez