Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

PETREÑAS CABALLERO, CRISTINA

Categoria: LECTOR/A
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: PSICOLOGIA
Email: cristina.petrenas@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Educació Infantil - UdL 1 PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT (0-6)
Grau en Educació Primària - UdL 2 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 2 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Grau en Educació Primària - UdL 3 PRÀCTIQUES II
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 3 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Grau en Psicologia - UdL 4 DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRIMERENCA
Grau en Educació Primària - UdL 4 PREVENCIÓ I ATENCIÓ BIOPSICOSOCIAL
Grau en Educació Primària - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Educació Infantil - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 4 PRÀCTIQUES II
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 4 PRÀCTIQUES II
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 PREVENCIÓ I ATENCIÓ BIOPSICOSOCIAL
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 PREVENCIÓ I ATENCIÓ BIOPSICOSOCIAL
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Grup de recerca: Llengua i Educació
Publicacions Any Autors Tipus
When immigrant and regional minority languages coexist: linguistic authority and integration in multilingual linguistic acculturation. 2021 Sáenz Hernández, I.; Lapresta Rey, C.; Petreñas, C.; Ianos, M.A. Article d'investigació
The role of teaching assistants in managing behaviour in inclusive Catalan schools 2021 Jardí, A.; Puigdellívol, I.; Sabando, D.; Petreñas, C. Article d'investigació
Building successful partnerships between Teaching Assistants and Teachers: Which interpersonal factors matter? 2021 Jardí, A.; Webster, R.; Puigdellívol, I.; Petreñas, C. Article d'investigació
Do educational support policies always favour overcoming inequalities? The situation in Spain 2020 Petreñas, C.; Puigdellívol, I.; Jardí, A. Article d'investigació
Identity and linguistic acculturation expectations. The attitudes of Western Catalan high-school students towards Moroccans and Romanians 2020 Sáenz, I.; Lapresta, C.; Ianos, A.; Petreñas, C. Article d'investigació
Estrategias de apoyo en la escuela inclusiva. Una visión interactiva y comunitaria 2019 Puigdellívol, I.; Petreñas, C.; Siles, B.; Jardí, A. Altres llibres
Self-identifications of youth in Catalonia: a linguistic acculturation theory approach 2019 Lapresta, Cecilio; Huguet, Ángel; Petreñas, Cristina; Ianos, Adelina Article d'investigació
Acculturation strategies and attitudes and their relationship with the identification of descendants of migrants in the Catalan school context 2019 Petreñas, C.; Ianos, A.; Lapresta C.; Sansó, C. Article d'investigació
The Legal Rights of Aragonese-Speaking Schoolchildren: The Current State of Aragonese Language Teaching (Spain) 2019 Torres, M.; Petreñas, C.; Huguet, Á.; Lapresta, C. Article d'investigació
Language attitudes, use, and competences of students of immigrant origin in Catalan secondary education: a moderated mediation model 2019 Ianos, M.A.; Sansó, C.; Huguet, A.; Petreñas, C. Article d'investigació
Language attitudes of young Romanians in Catalonia (Spain): The role of heritage language maintenance programs 2019 Ianos, A; Caballé, E; Petreñas, C; Huguet, À; Article d'investigació
The inclusion process of young Romanians in Catalonia (Spain): the relationship between participating in classes of L1, self-identification, and life-satisfaction 2019 Petreñas, C; Ianos, A; Sansó, C; Huguet, À; Article d'investigació
Evolución y sentido del apoyo educativo: la función del apoyo en la escuela inclusiva 2019 Puigdellívol, I.; Petreñas, C. Capítols altres llibres
El mundo en las aulas: la inclusión educativa en aulas multilingües y multiculturales 2019 Petreñas, C.; Sansó, C.; Rodríguez, L. Capítol de llibre docent
La evaluación de aprendizajes en la escuela inclusiva: dilemas acerca de cómo evaluar al alumnado más vulnerable 2019 Cano, E.; Petreñas, C. Capítols altres llibres
Teacher Assistants' Roles in Catalan Classrooms: Promoting Fair and Inclusion-Oriented Support for All 2018 Jardí, A.; Puigdellívol, I.; Petreñas, C. Article d'investigació
Actitudes inclusivas en la formación del profesorado de educación física. Aportaciones desde los Talleres de Acción Directa 2018 Lleixà, Teresa; Ríos, Merche; Gómez, Gabriela; Petreñas, Cristina; Puigdellívol, Ignasi Article d'investigació
Redefining cultural identity through language in young Romanian migrants in Spain 2018 Petreñas, C; Lapresta, C; Huguet, A Article d'investigació
The role of the Support and Attention to Diversity Teacher (SADT) from a community-based perspective: Promoting educational success and educational inclusion for all. 2017 Gómez-Zepeda, G; Petreñas, C; Sabando, D; Puigdellívol, I Article d'investigació
Conclusions 2017 Petreñas, Cristina; Sansó, Clara; Janés, Judit; Caballé, Ester Capítol de llibre d'investigació
When community becomes an agent of educational support. A communicative research in Learning Communities from Catalonia 2017 Puigdellívol, Ignasi; Molina, Sílvia; Sabando, Dorys; Gómez, Gabriela; Petreñas, Cristina Article d'investigació
Interacciones y Apoyo Educativo Inclusivo en el desarrollo del Yo del alumnado con problemas conductuales: un estudio de caso en un contexto inclusivo. 2016 Rodríguez, Lídia; Petreñas, Cristina Article d'investigació
Les actituds lingüístiques: el cas dels joves de secundària de la comarca del Baix Cinca 2016 Sansó, C.; Huguet, Á.; Navarro, J. L.; Lapresta, C.; Janés, J.; Ianos, A. y Petreñas, C. Llibre d'investigació
The role of L1 in the construction of cultural self-identification. Analysis of the trajectories of young Romanian in Catalonia (El papel de la L1 en la construcción de la auto-identificación cultural 2016 Petreñas, C.; Lapresta, C. y Huguet, Á. Article d'investigació
El treball en xarxa per a l'èxit educatiu de l'alumnat amb necessitats educatives especials 2015 Siles, B.; Segura, M.J.; Petreñas, C.; Puigdellívol, I. Article d'investigació
From educational segregation to transformative inclusion 2013 Petreñas,C.; Puigdellívol, I.; Campdepadrós, R. Article d'investigació
Ciencia y utopía, una formación del profesorado para el éxito de todos y todas 2013 Petreñas C. & Flecha, R. Capítol de llibre docent
Comunidades de Aprendizaje 2013 Garcia- Yeste, C.; Lastika, A.L.; Petreñas, C. Article d'investigació
Grupos interactivos: mejora del aprendizaje de todo el alumnado y de la convivencia en los centros educativos. 2012 Foncillas, M.; Petreñas, C.; Cifuentes, M.A. Article d'investigació
Developing destinies (Review of the book 'Developing destinies: a mayan midwife and town') 2012 Petreñas, C. Article d'investigació
Alfabetització de la salut 2012 Petreñas, C.; Pulido, M.A.; Ruiz, L. Article d'investigació
Formas de participación y éxito educativo 2012 Gatt, S.; Petreñas, C. Article d'investigació
Diálogos entre personas mayores y ciencia 2012 Soler, M.; Petreñas, C. Article d'investigació
Migrants girls in secondary education in Spain: fighting to transform difficulties into possibilities 2011 Petreñas C.; Pozuelo, M. & Redondo, G. Capítol de llibre d'investigació
La formació de familiars i INCLUD-ED 2010 Petreñas, C. Article d'investigació
Formació universitària i acreditació dels educadors i educadores de persones adultes 2010 Padrós, M.; Petreñas, C. & Ruiz, L. Article d'investigació
De los mercadillos a la escuela y del instituto al futuro 2010 CREA Llibre d'investigació