Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

PUIG TARRE, MAITE

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: FILOLOGIA CATALANA I COMUNICACIÓ
Email: maite.puig@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Educació Primària - UdL 1 TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ EN LLENGUA CATALANA
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 1 TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ EN LLENGUA CATALANA
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 2 TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ EN LLENGUA CATALANA