Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

RION RAVENTOS, MARINA

Categoria:
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: INEFC
Email: mrion@gencat.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 2 ESPORTS IV
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 3 AMPLIACIÓ D'ESPORTS II
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 3 ESPORTS IV
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 3 AMPLIACIÓ D'ESPORTS II