Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

HILENO GONZALEZ, RAUL

Categoria: COL·LABORADOR/A
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: INEFC
Email: rhileno@inefc.es

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE L'EDUCACIÓ FÍSICA
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 2 BIOMECÀNICA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 2 ESTADÍSTICA I METODOLOGIA DE LA RECERCA EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 2 BIOMECÀNICA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 3 AMPLIACIÓ D'ESPORTS I
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 3 AMPLIACIÓ D'ESPORTS I
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 4 ESPORTS EMERGENTS
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 5 ESPORTS EMERGENTS
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Tesis Any Direcció
Observación y análisis de la cobertura del ataque en el voleibol masculino de alto nivel 2016 Camerino Foguet, Oleguer; Salas i Santandreu, Cristòfol
Publicacions Any Autors Tipus
What are the most widely used and effective attack coverage systems in men's volleyball? 2018 Hileno, R.; García-de-Alcáraz, A.; Buscà, B. Salas, C; Camerino, O Article d'investigació
Profiles of Motor Laterality in Young Athletes' Performance of Complex Movements: Merging the MOTORLAT and PATHoops Tools. 2018 Castañer, M.; Andueza, J.; Hileno, R.; Puigarnau, S.; Prat, Q.; Camerino, O. Article d'investigació
Mastery in goal scoring, T-pattern detection, and polar coordinate analysis of motor skills used by Lionel Messi and Cristiano Ronaldo 2017 Castañer, M.; Barreira, D.; Camerino, O.; Anguera, M. T.; Fernandes, T.; Hileno, R. Article d'investigació
Influencia de las tareas motrices sobre los estados de ánimo en baloncesto 2017 Serna, J.; Muñoz, V.; Lavega, P.; March Llanes, J.; Sáez de Ocáriz, U.; Hileno, R. Article d'investigació
Patrones temporales iniciados con bloqueo directo o uno contra uno en baloncesto 2017 Serna, J.; Muñoz, V.; Hileno, R.; Solsona, E.; Sáez de Ocáriz, U. Article d'investigació
Goal scoring in soccer: A polar coordinate analysis of motor skills used by Lionel Messi 2016 Castañer, M.; Barreira, D.; Camerino, O.; Anguera, M. T.; Canton, A.; Hileno, R. Article d'investigació
Relationship between agility and jump ability in amateur beach volleyball male players 2015 Buscà B.; Alique, D.; Salas, C.; Hileno, R.; Peña, J.; Morales, J.;Bantulà Article d'investigació
El analisis de la comunicacion paraverbal cinesica y proxemica de los instructores de fitness mediante patrones temporales (T-patterns) 2015 Alves, S.; Franco, S.; Castaner, M.; Camerino, O.; Rodrigues, J.; Hileno, R. Article d'investigació
Detección de T-patterns en la observación de deportes de combate 2014 Camerino, O.; Prieto, I.; Lapresa, D.; Gutiérrez, A.; Hileno, R. Article d'investigació
Herramienta observacional para analizar la cobertura del ataque en voleibol [Observational tool for analyzing attack coverage in volleyball] 2012 Hileno, R.; Buscà, B. Article d'investigació
Specific short-sprint assessment for beach volley defensive actions 2012 Buscà, B.; Alique, D.; Salas, C.; Hileno, R. Article d'investigació
Análisis de la acción defensiva en voleibol: relación ataque-bloqueo 2005 Salas, C.; Hileno, R.; Molina, J. J.; Anguera, M. T. Article en revista divulgativa