Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

GARCIAS DE VES, SILVIA

Categoria:
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: INEFC
Email: sgarcias@gencat.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 1 EXPRESSIÓ CORPORAL I DANSA
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 3 EXPRESSIÓ CORPORAL I DANSA
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 4 ESPORTS EMERGENTS
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 5 ESPORTS EMERGENTS