Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

TICÓ CAMÍ, JORDI

Categoria: TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: INEFC
Email: jtico@inefc.udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 1 ESPORTS I
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 1 ESPORTS I
Grau en Fisioterapia - UdL 3 CINESITERAPIA
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 3 CINESITERAPIA
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 3 CINESITERAPIA
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 3 ESPORT I LLEURE
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 4 CINESIOLOGIA I TECNOLOGIA DE L'EXERCICI FÍSIC
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 4 CINESITERAPIA
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 5 TREBALL DE FI DE GRAU