Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

IZQUIERDO SANTAULARIA, ROBERT

Categoria: ASSOCIAT/ADA T2
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
Email: robert.izquierdo@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE LES LLENGÜES ESTRANGERES (ANGLÈS)
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 PRÀCTIQUES EXTERNES D'ESPECIALITAT ANGLÈS
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER. ESPECIALITAT ANGLÈS
Grau en Educació Primària - UdL 3 PRÀCTIQUES II
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 4 PRÀCTIQUES II
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 4 PRÀCTIQUES II

Recerca

Grup de recerca: Grup de Recerca sobre Intervencions Socioeducatives en la Infància i la Joventut (GRISIJ)