Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

SANUY BESCÓS, FRANCISCO JAVIER

Categoria: TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: INEFC
Email: xsanuy@inefc.es

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 1 FISIOLOGIA DE L'EXERCICI I
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 1 FISIOLOGIA DE L'EXERCICI I
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 4 NUTRICIÓ I DIETÈTICA: VALORACIÓ DE LA COMPOSICIÓ CORPORAL
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 5 TREBALL DE FI DE GRAU