Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

GIL MORENO DE MORA MARTINEZ, GONZALO

Categoria: TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: INEFC
Email: ggil@inefc.es

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 1 ANÀLISI DE L'ESTRUCTURA FUNCIONAL DELS ESPORTS I DE L'EXERCICI FÍSIC
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 1 ANÀLISI DE L'ESTRUCTURA FUNCIONAL DELS ESPORTS I DE L'EXERCICI FÍSIC
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 2 TEORIA DE L'ENTRENAMENT I
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 2 ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 2 TEORIA DE L'ENTRENAMENT I
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 4 ESPORTS EMERGENTS
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 5 ESPORTS EMERGENTS
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 5 TREBALL DE FI DE GRAU