Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

RUIZ SÀNCHEZ, PEDRO

Categoria: TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: INEFC
Email: pruiz@inefc.es

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 PRÀCTIQUES EXTERNES D'ESPECIALITAT EDUCACIÓ FÍSICA
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER. ESPECIALITAT EDUCACIÓ FÍSICA
Grau en Fisioterapia - UdL 2 MANIFESTACIONS BÀSIQUES DE LA MOTRICITAT
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 2 MANIFESTACIONS BÀSIQUES DE LA MOTRICITAT
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 3 PRINCIPIS I BASES DE L'ENSENYAMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT ADAPTAT
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 3 PRINCIPIS I BASES DE L'ENSENYAMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT ADAPTAT
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
La perspectiva de gènere en les emocions suscitades en els jocs de cooperació motriu 26/11/2010 25/11/2012 PERE LAVEGA BURGUÉS