Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

MARIN SANCHEZ, RAFAEL

Categoria: TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: INEFC
Email: rmarin@inefc.es

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 1 ESPORTS I
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 1 ESPORTS I
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 5 TREBALL DE FI DE GRAU