Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

CARRERAS VILLANOVA, DAVID

Categoria:
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: INEFC
Email: dcarreras@inefc.udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 2 ESPORTS III
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 2 ESPORTS III
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 3 AMPLIACIÓ D'ESPORTS I
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 3 AMPLIACIÓ D'ESPORTS I