Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

CAPDEVILA MARQUES, CARLES

Categoria: TITULAR D'UNIVERSITAT
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: MATEMÀTICA
Email: carles.capdevila@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - UdL 1 MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - Igualada - UdL 1 MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS
Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 1 MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 1 MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS
Grau en Educació Primària - UdL 3 TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ, ATZAR I PROBABILITAT
Grau en Educació Primària - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 4 TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ, ATZAR I PROBABILITAT
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Tesis Any Direcció
Contribuciones al estudio del problema de la clasificación mediante grafos piramidales 1993 Antoni Arcas Pons
Publicacions Any Autors Tipus
Problemes i Qüestions d'Estadística per a Enginyeria Tècnica Industrial Mecànica 2010 Capdevila Marques, Carles Apunts docents
Ranking measures for radially moore graphs 2010 Capdevila C, Conde J, Exoo G, Gimbert J, López N. Article d'investigació
Apunts i Problemes de Matemàtiques Empresarials 2010 Capdevila Marques, Carles Apunts docents
Problemes Estadística ETIM 2009 Capdevila Marques, Carles Apunts docents
Apunts Matemàtiques ADE 2009 Capdevila Marquès Carles Apunts docents
Apunts de Matemàtiques Empresarials per al nou Grau en ADE 2008 Capdevila Marques, Carles Apunts docents
Apunts de Matemàtiques Empresarials 2008 Capdevila, C. Apunts docents
Problemes de Matemàtiques Empresarials 2007 Capdevila marques, C. Apunts docents
Apunts de Matemàtiques empresarials 2007 Capdevila marques, C. Apunts docents
27 Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. Actas 2003 Capdevila, C.; Colomer, M.A.; Conde, J.; Plà, L.M. Editor actes congrés
Power Functions in Multiple Sampling Plans Using DNA Computation 2003 Capdevila C, Colomer M A,Conde J, Miret J M and Zaragoza A Capítol de llibre d'investigació
On Pyramidal Classification in the Delimitation of Climatic Regions in Catalonia 2000 Conde, J.; Colomer, M.A.; Capdevila, C.; Gil, A.J. Capítol de llibre d'investigació
Pirámides indexadas y disimilaridades piramidales 1995 Capdevila C, Arcas A. Article d'investigació
Empirical significance test of the goodness-of-fit for some pyramidal clustering procedures 1995 Capdevila C, Arcas A. Article d'investigació
Contribuciones al estudio del problema de la clasificación mediante grafos piramidales 1995 Capdevila, C. Document científic-tècnic
Algunas propiedades de un algoritmo de clasificación piramidal 1995 Capdevila C, Gil AJ, Arcas A. Article d'investigació
Recursos informàtics aplicats a la gestió empresarial 1994 Capdevila, C.; Conde, J.; Moltó, M.; Plà, L.M. Llibre docent
Matemàtiques Empresarials I. Exercicis amb solucions i algunes regles pràctiques 1992 Capdevila, C.;Conde, J.; Gil, A.J. Llibre docent