Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

BARBER BLASCO, ALBERTO

Categoria: BECARI/ÀRIA PREDOCTORAL UDL
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: HISTÒRIA
Email: alberto.barber@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Educació Primària - UdL 2 GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 2 GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 3 GEOGRAFIA I HISTÒRIA