Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

LASALA FORTEA, JOSÉ

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: GEOGRAFIA I SOCIOLOGIA
Email: josep.lasala@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Geografia - UdL 1 INTRODUCCIÓ A LA RECERCA GEOGRÀFICA
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 1 INTRODUCCIÓ A LA RECERCA GEOGRÀFICA
Grau en Educació Primària - UdL 2 GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 2 GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Grau en Geografia - UdL 3 PENSAMENT GEOGRÀFIC. EVOLUCIÓ CONCEPTUAL I METODOLÒGICA
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 3 PENSAMENT GEOGRÀFIC. EVOLUCIÓ CONCEPTUAL I METODOLÒGICA
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 3 GEOGRAFIA I HISTÒRIA