Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

LACASA CLAVER, ENRIQUE

Categoria:
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: INEFC
Email: elacasac@gencat.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 1 ANÀLISI DE L'ESTRUCTURA FUNCIONAL DELS ESPORTS I DE L'EXERCICI FÍSIC
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 1 ESPORTS II
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 1 ANÀLISI DE L'ESTRUCTURA FUNCIONAL DELS ESPORTS I DE L'EXERCICI FÍSIC
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 1 ESPORTS II
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 3 AMPLIACIÓ D'ESPORTS II
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 3 AMPLIACIÓ D'ESPORTS II
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 4 ESPORTS EMERGENTS
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 5 ESPORTS EMERGENTS

Recerca

Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Aprendre competencies de treball en equip i planificació-organització a la Universitat (ACTEPO) 01/09/2007 31/12/2008 SOFIA ISUS BARADO
Competències, valors i crèdits acadèmics europeus en la llicenciatura en ciències de l'activitat física i l'esport. Estudi de cas en els alumnes de segon curs d'INEFC-Lleida (Universitat de Lleida) 01/10/2006 30/09/2007 PERE LAVEGA BURGUÉS
E-COTRANS: Aprendre competències transversals a través de l'e-learning 24/11/2006 23/11/2007 SOFIA ISUS BARADO
Creació d'un centre de recursos virtual a la FCE de la Universitat de Lleida 01/10/2008 30/09/2010 MA. CARMEN JOVE DELTELL
Disseny, implementació i avaluació del dossier d'aprenentatge com a estratègia metodològica per afavorir el desenvolupament de competències professionals en el practicum de la titulació de Magisteri- 24/11/2006 23/11/2007 MARIA JOSEP VALLS GABERNET