Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

LACASA CLAVER, ENRIQUE

Categoria:
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: INEFC
Email: elacasac@gencat.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 1 ANÀLISI DE L'ESTRUCTURA FUNCIONAL DELS ESPORTS I DE L'EXERCICI FÍSIC
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 1 ANÀLISI DE L'ESTRUCTURA FUNCIONAL DELS ESPORTS I DE L'EXERCICI FÍSIC
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 4 ESPORTS EMERGENTS
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 5 ESPORTS EMERGENTS